Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Jaké požadavky si zadavatel ještě obhájí?

Otázka v nadpisu trápí snad každého, kdy někdy pracoval na nějaké veřejné zakázce. Jaký požadavek je ještě obhajitelný a jaký už pro zadavatele bude znamenat zrušení řízení či pokutu?  V nedávné době Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí, ve kterém tuto záhadu starou jako veřejné zadávání samo trochu poodkrývá. V nedávné době se nám totiž pro zadavatele povedlo vyhrát velmi zajímavý spor před ÚOHS, který se v odůvodnění rozhodnutí rozhodl definovat obecné pravidla pro posuzování přiměřenosti požadavků zadavatele. V předmětném řízení jsme zakázku administrovali (konkrétně Katka Koláčková) a já poskytoval odbornou pomoc v samotném řízení před úřadem.  Navrhovatel napadal stanovení technických požadavků na předmět plnění. Zadavateli se však povedlo jím stanovené požadavky obhájit. Úřad výslovně konstatoval, že krom zásady zákazu diskriminace je nutné při posuzování oprávněnosti požadavků zadavatele vycházet i z ustanovení § 36 dost. 1 ZZVZ, tedy že stanovené požadavky nemo
Nejnovější příspěvky

Netransparentní veřejné zakázky malého rozsahu

Dnešní blog bude znovu drobnou terapií. Za poslední dobu se na mne stále častěji obrací klienti, kteří se cítí být poškozeni postupem zadavatele. Do telefonu popisují šílené postupy zadavatelů a když následně zašlou podklady, ukáží se dvě věci: postup zadavatele byl opravdu šílený a jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu.  ilustrační obrázek - můj výraz po přečtení zadávacích podmínek u některých VZMR Klienta tedy informuji, že se tím nedá nic dělat. Většinou je odpovědí rezignace a potvrzení dojmu, že veřejné zakázky jsou žumpa, které se slušné firmy neúčastní. Každý takový klient je pro mne vždycky velkým zklamáním, ale moje přesvědčování, že obchodování se státem není jen pro otrlé, je spíše trapnou útěchou. Vracíme se totiž k tomu, že postup zadavatele byl naprosto šílený. A že proti němu nejde nic dělat. Neinformovat dodavatele o výběru a na jeho urgenci zaslat sdělení, že zakázka byla přidělena jiné nabídce bez dalšího odůvodnění? Žádný problém. Vyřadit dodavatele, který evid

Z rozhodnutí ÚOHS: Zadavatel nemusí vyhovět námitkám dodavatele, pokud není schopný splnit důvodně požadované technické parametry

OTIDEA slaví úspěch před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Zatím nepravomocně, ale i tak je to hezké vítězství a dobrá zpráva pro zadavatele.  Spolu s kolegyněmi Luckou Moravčíkovou a Katkou Koláčkovou slavíme úspěch před úřadem. Že zakázka na nákup nemocničních lůžek nebude jednoduchá, bylo jasné už před podáním nabídek. Jeden z dodavatelů nás zahltil stovkou dotazů na technické parametry a hledal, jak zadávací řízení sabotovat. Když jsme těsně před koncem lhůty pro podání nabídek dostali námitky, nebylo to žádné překvapení. Rozhodli jsme se ale na svých požadavcích trvat a celá věc přistála v Brně na ÚOHS. Ten nám dal v prvním stupni za pravdu.  Dodavatel mimo jiné zpochybňoval u podobných zakázek zcela běžný požadavek na plastové bočnice lůžek, které představují pro zadavatele lepší řešení, než méně vhodné bočnice z kovu. Dodavatel tvrdil, že uvedený požadavek je diskriminační a ukazuje na jednoho dodavatele. Jelikož jsme měli k dispozici průzkum trhu, který toto tvrzení vyvra

Vánoční dárek v podobě nové zásady

 Předpokládám, že se nedozvídáte nic nového - zákonodárce nám těsně před koncem roku nadělil novelu zákona o zadávání veřejných zakázek platnou od 1. 1. 2021. Času na přípravu tak bylo opravdu hodně... Protože se na nás často obracíte s tím, jak si s novou zásadou odpovědného zadávání, které je nyní součástí základních zásad dle § 6 ZZVZ (jako nový odstavec 4), poradit, přináším několik užitečných odkazů, které by se mohly hodit.  Školení: - školení je všude spousta, u nás v OTIDEA školíme zásadu já a Katka Koláčková (praktické školení ve verzi pro zadavatele i dodavatele) a školím i s Leonou Gergelovou Štaigrovou z MPSV, která této problematice rozumí asi nejvíc v ČR - MPSV udělalo k celé problematice zásady super konferenci, na kterou se můžete zadarmo podívat zde: http://sovz.cz/akce/konference-odpovedne-verejne-zadavani-2020/ - můžete si koupit náš webinář na téma odpovědné zadávání ve verzi pro zadavatele i dodavatele, zde se dozvíte hlavně teorii, praxi předáváme na našich školen

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - má smysl ji dávat místo námitek?

K sepsání dnešního blogu mne inspirovala častá situace, se kterou se v zadávacích řízeních potkávám. Dodavatelé shledají, že v zadávacích podmínkách není něco v pořádku. A rozhodnou se podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, která v podstatě obsahuje argumentaci spíše jako námitky. Když jsem se nad touto taktikou, na kterou se mne mimochodem občas ptáte i na školeních, zamýšlel, rozhodl jsem se, že by bylo dobré se o tom rozepsat trochu více.  V prvé řadě je nutné si říci, že rozporování zadávacích podmínek je zcela legitimní. Zadavatelé mohou být naštvaní a mít pocit, že jim zakázku sabotujete, ale pokud jim jde opravdu o zadání zakázky v souladu se zákonem, vždy se nad případnými dotazy zamyslí a můžete jim takto pomoci odhalit chybu v zadání, která třeba ani nebyla úmyslná.  Jde však o to, jakou metodu zvolit. Pokud se bavíme o žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, musí mít dodavatel vždy na paměti, k čemu tento institut slouží. Tedy k vysvětlení zadávací dokumentace. K

Konverze a zahraniční dokumenty: Jak se na poště nezbláznit

Pokud jste již někdy pokoušeli provést autorizovanou konverzi u dokumentů zahraničního dodavatele - gratuluji - vítejte do klubu zoufalců. Já se této kratochvíli právě věnuji a tento blog je tedy formou terapie.  ilustrační obrázek - já po návštěvě pošty Na všech školeních i u klientů pořád říkám, že elektronizace ve veřejných zakázkách funguje velmi dobře. S jednou jedinou výjimkou - pokud máte vybraného dodavatele ze zahraniční. V poslední fázi zadávacího řízení - tedy dokládání originálů dokladů ke kvalifikaci před podpisem smlouvy - nastávají nepříjemné komplikace. Pojďme se na ně podívat blíže.  Prvním problémem je samotná elektronická komunikace. Předpokládá totiž, že dodavatel je schopen dokumenty pořídit ve formě elektronického originálu, nebo je autorizovaně konvertovat. Ani jedna z forem není v zahraničí běžná. Některé dokumenty elektronicky jsou (často výpisy z obchodního rejstříku, například v Německu, nebo ve Španělsku), ale bývá problém, že jejich podoba není stejná, jako

OTIDEA se přestěhovala

OTIDEA se přestěhovala a tím se změnil i název mého blogu. Nově nebude psán na cestě mezi Karlínem a Veveří, ale na cestě mezi Žižkovem a Veveří.  Změna je to fajn, nové prostory jsou super a co si budeme povídat, Žižkov je čtvrť bohémů a svobodomyslných lidí. Tvořil zde Jaroslav Hašek či moje oblíbená malířka Toyen. Takže mi sedí lépe, než kancli protkaný a vyvoněný Karlín. V nových kancelářích budeme mít postavené studio, časem se možná vrhneme i na natáčení rozhovorů a podobných věcí. Je na co se těšit!  Uvidíme se na pod věží!