Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2020

Trable s bankovní zárukou

Skoro by se chtělo říct, že bankovní záruky jsou jednoznačně vyřešená věc. Ale vůbec ne. V poslední době jsem se setkal hned se dvěma problémy, které tento institut nese. Jeden u dodavatele, jeden u zadavatele.
První a neustále se vracející chyba dodavatelů je vkládání elektronické bankovní záruky do nabídky v kopii. Pokud se ptáte, jak se to může stát, stane se to tak, že osoba, která nabídku podává, si ji nejprve připraví v listinné podobě (jako by se podávala nabídka listinná) a potom ji naskenuje. I s vytisknutou bankovní zárukou. Jestli jsou na vině hloupé požadavky zadavatele, nebo zkostnatělost dodavatele, je jedno. Děje se to více, než si myslíte.
Zákonná úprava jistoty v § 41 ZZVZ bohužel nedržela krok s elektronickou dobou, proto nám ustanovení § 41 odst. 4 písm. b) ZZVZ říká, že účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v odstavci 8 jistotu, jde-li o b…

Metodika MMR k VZMR - chytrý pomocník a ukázka spolupráce s nevládkami

Jak jsem slíbil, v následujících několika příspěvcích budu upozorňovat na zajímavé novinky, které vám možná unikly, ačkoliv by neměly. A první takovou věcí je aktualizovaná metodika MMR k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Metodiku najdete zde: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim/Metodiky-obecne
Tentokrát se na MMR rozhodli, že k aktualizaci metodiky přizvou i nevládní protikorupční organizace, pro které je právě oblast zakázek mimo režim zákona podstatným tématem. Na aktualizaci se podílely organizace  Econlab z.s. a Oživení o.s., které do finálního textu promítly svou nejlepší praxi. A za tento krok palec nahoru, metodika je jeden z nejlepších dokumentů, jaký pro zakázkáře z dílny MMR vyšel. 
Metodika reguluje podstatné parametry zadávání zakázek malého rozsahu, aniž by byla pro zadavatele svazující a kladla na něj vysoké admini…

Blogovací pauza končí

Je to tak, delší dobu jsem zde nic nenapsal. Na svoji obranu bych chtěl říct, že podtitul blogu je "psáno na cestě mezi Karlínem a Veveří" a na této cestě jsem v posledních týdne moc nebyl. Ale konec výmluv.

Od začátku omezení pohybu jsme se celým týmem OTIDEA vrhli na úkol, jak k vám všem dostat naše školení, která nebudou jen nudnou předčítačkou, ale interaktivní, přesně tak, jak jste u nás zvyklí. A myslím, že se nám to povedlo.

Z mé pracovny v Brně je teď malé nahrávací studio, ze kterého se připojuji na online školení, která děláme v úžasném českém rozhraní WebMeeting. Dotazy se pokládají přes mikrofon, nebo v chatu, všechno funguje jak má a já můžu používat i svoji oblíbenou tabuli a kreslit.

V úterý nás čekala ještě odvážnější akce. Minikonference formou panelové diskuse na téma nové metodiky pro VZMR. Já to moderoval, v panelu byla Katka Koláčková, Jiří Skuhrovec (Econlab) a Marek Zelenka (Oživení). Vše z Prahy v rouškách a přenášeno pro téměř 50 posluchačů. Technika…