Přeskočit na hlavní obsah

ÚOHS prohrál další velkou bitvu před krajským soudem

Konec dubna nebyl pro ÚOHS vůbec veselým obdobím. Zatím co se celá země probouzela z nouzových opatření, úřad prohrál další z velkých právních bitev před Krajským soudem v Brně. Soud totiž zrušil rozhodnutí úřadu, kterým byla zadavateli udělena pokuta za nedoručení dokumentace o zadávacím řízení v originální podobě. Pod stůl tak padá celá koncepce a konstantní rozhodovací praxe úřadu k doručování dokumentace o zadávacím řízení a po fiasku s podpisy rozkladů je to další velká prohra ÚOHS ve vztahu k právní úpravě procesních pravidel řízení. Co se stalo? A proč se to stalo? Pojďme se na celou věc podívat. 

Jak to v právu veřejných zakázek bývá, vše začalo novým zákonem. Ten přišel s velkou koncepční změnou procesních pravidel řízení před ÚOHS. Za účelem zrychlení celého přezkumu zavedl velmi přísnou koncentraci řízení – tedy navrhovatel musel v návrhu předložit všechny důkazy a uvést všechna tvrzení a zadavatel musel v krátké lhůtě zaslat celou dokumentaci. Jednoduché a srozumitelné. Ďábel se však ukrývá v detailu. Tím byla podoba zaslané dokumentace. V předchozí právní úpravě bylo jasně uvedeno, že zadavatel musí zaslat dokumentaci úřadu v její originální podobě – termín dokumentace o zadávacím řízení byl v zákoně jasně definován jako originály uvedených dokumentů. Nová úprava však toto ustanovení postrádala. 

Úřad se rozhodl pokračovat ve své dosavadní praxi, a i přes absenci výslovné definice stále chápal dokumentaci o zadávacím řízení pouze jako originály předmětných dokumentů. Svůj přístup odůvodňoval obecnými principy (pouze z originálů dokumentů je možné zjistit skutkový stav bez jakýchkoliv pochybností) a dále ustanovením § 216 odst. 1 ZZVZ, ve kterém je stanovena povinnost zadavatele uchovávat dokumentaci v originální podobě. Nutno dodat, že již tato argumentace se setkala v odborných kruzích s kritikou.

Co však začalo představovat skutečný problém, je spojení tohoto výkladu s přísnou koncentrací řízení. Zadavatelé začali být najednou pokutování za nedoručení originálů dokumentace, ačkoliv například doručili všechny dokumenty, byť některé ve formě kopie (nejčastěji skenů či výtisků emailů). Úřad také naplno využíval možnosti rušit v těchto případech zadávací řízení. 


Byla tedy jen otázka času, kdy se tento postup dostane před soud. Rozhodnutí č. j. 31 Af 82/2018–55 můžete nalézt zde. Soud v něm dal v plném rozsahu za pravdu žalobci a přisvědčil tak argumentaci kritiků postupu úřadu. Doslova zde uvádí, že není možné, aby byla zadavatelům ukládána sankce za něco, co není výslovně v zákoně upravenou, soud tedy nepřekvapivě neakceptoval argument úřadu s § 216 odst. 1 ZZVZ, který pouze stanovuje, v jaké podobě má zadavatel dokumentaci uchovávat, vůbec neřeší, jakým způsobem má být doručena úřadu (uvedené ustanovení není ani systematicky součástí procesní právní úpravy řízení před úřadem). Stejně tak soud konstatoval, že pokud nejsou pochybnosti o pravdivosti předložených důkazů, i ve správním řízení obecně postačují kopie dokumentů. 

Já osobně považuji rozhodnutí soudu za správné. Odstranění další procesní přísnosti pomůže dle mého názoru ke zefektivnění celého řízení před úřadem a ve finále dodá úřadu potřebnou autoritu a prestiž. Odpadne další nesmyslná procesní překážka a úřad se tak bude moci zaměřit na materiální přezkum a výklad zákona o zadávání veřejných zakázek.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Metodika MMR k VZMR - chytrý pomocník a ukázka spolupráce s nevládkami

Jak jsem slíbil, v následujících několika příspěvcích budu upozorňovat na zajímavé novinky, které vám možná unikly, ačkoliv by neměly. A první takovou věcí je aktualizovaná metodika MMR k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Metodiku najdete zde: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim/Metodiky-obecne
Tentokrát se na MMR rozhodli, že k aktualizaci metodiky přizvou i nevládní protikorupční organizace, pro které je právě oblast zakázek mimo režim zákona podstatným tématem. Na aktualizaci se podílely organizace  Econlab z.s. a Oživení o.s., které do finálního textu promítly svou nejlepší praxi. A za tento krok palec nahoru, metodika je jeden z nejlepších dokumentů, jaký pro zakázkáře z dílny MMR vyšel. 
Metodika reguluje podstatné parametry zadávání zakázek malého rozsahu, aniž by byla pro zadavatele svazující a kladla na něj vysoké admini…

Jaký byl rok 2019 ve veřejných zakázkách

Vážení čtenáři, vítám vás na našem blogu. V novém roce 2020 pro vás máme nachystáno spoustu novinek, kterými vás chceme více vtáhnout do děje ve veřejných zakázkách. V našem úžasném oboru se pořád něco děje, pořád je co objevovat. Tým právníků OTIDEA a všech, kdo se starají o náš elektronický nástroj s vámi budou ještě v těsnějším kontaktu. Těšte se! Než ale poodhalíme některé naše novinky, je dobré si na začátku trochu zrekapitulovat, co nás v roce 2019 potkalo. A že to byl vzrušující rok! Zde je můj výběr toho nejzajímavějšího. Elektronizace v plném proudu Na podzim 2018 začala platit povinná elektronizace ve veřejných zakázkách. Začátek roku byl tedy ve znamení těchto změn. Všichni jsme se prali s elektronickými nabídkami, podpisy a certifikáty. Jak podepisovat smlouvy, jak pracovat v elektronickém nástroji, jak podávat nabídky? Jak pro zadavatele, tak pro dodavatele se jednalo o největší změnu v dosavadní práci. Věříme však, že hrany jsou již obroušeny. Zemětřesení na ÚOHS  7. 3. p…