Přeskočit na hlavní obsah

Metodika MMR k VZMR - chytrý pomocník a ukázka spolupráce s nevládkami

Jak jsem slíbil, v následujících několika příspěvcích budu upozorňovat na zajímavé novinky, které vám možná unikly, ačkoliv by neměly. A první takovou věcí je aktualizovaná metodika MMR k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 


Tentokrát se na MMR rozhodli, že k aktualizaci metodiky přizvou i nevládní protikorupční organizace, pro které je právě oblast zakázek mimo režim zákona podstatným tématem. Na aktualizaci se podílely organizace  Econlab z.s. a Oživení o.s., které do finálního textu promítly svou nejlepší praxi. A za tento krok palec nahoru, metodika je jeden z nejlepších dokumentů, jaký pro zakázkáře z dílny MMR vyšel. 

Metodika reguluje podstatné parametry zadávání zakázek malého rozsahu, aniž by byla pro zadavatele svazující a kladla na něj vysoké administrativní nároky. Neřeší blbosti, ale podstatné věci. Funguje zároveň jako návod, neobsahuje konkrétní text pravidel, ale spíše základní principy, které si každý zadavatel následně může promítnout do svého konkrétního interní předpisu. 

Když se do metodiky podíváte, zjistíte, že už je ve vašem interním předpisu k VZMR možná zapracovaná. Nedává vám konkrétní termíny, neříká, kdo co musí schvalovat. To si může každý zadavatel upravit sám, ostatně, pokud by to metodika dělala, rozdílná podoba a potřeby zadavatelů by ji činili v praxi nepoužitelnou. 

Jelikož vychází z dobré praxe konkrétních zadavatelů, nejedná se o nic nového a převratného, spíše o souhrn toho dobrého, co se prokázalo jako fungující. 

Tak to má být. 

Jedinou nevýhodou metodiky je, že celkový koncepční přístup k zakázkám malého rozsahu je v ní úplně jiný, než k zakázkám v zákonné režimu. Jasně, dává to celé smysl a i pro mne je mnohem sympatičtější přístup metodiky, než to, co nám říká ZZVZ (například používání 3E a celkový důraz na racionalitu, smysluplnost a hospodárnost postupu zadavatele), ale pro zakázkáře, kteří se naučí na VZMR, bude přechod do zákonného režimu hodně krutou srážkou s realitou. 

Aktuálně je v jednání plán vlády na stanovení závaznosti této metodiky. Už teď můžeme říct, že rozhodně nebude závazná pro všechny zadavatele, to by ostatně musela být přetavena do zákona, což se nechystá. Je ale pravděpodobné, že pro některé zadavatele by závazná být mohla, stejně jak pro některé kontroly dotací - tím by mohlo dojít ke sjednocení přístupů u kontrol různých dotačních titulů. Což by bylo super. 

Na závěr drobná poznámka. Pokud se budete chtít s metodikou podrobně seznámit, mrkněte se na seznam našich školení. Pořádáme workshopy s tvůrci, kde si ji můžete dostat pořádně pod kůži. První minikonference už proběhla, potkal se na ní Jiří Skuhrovec, Marek Zelenka a Katka Koláčková. Já to moderoval. Až na roušky to bylo super!


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - má smysl ji dávat místo námitek?

K sepsání dnešního blogu mne inspirovala častá situace, se kterou se v zadávacích řízeních potkávám. Dodavatelé shledají, že v zadávacích podmínkách není něco v pořádku. A rozhodnou se podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, která v podstatě obsahuje argumentaci spíše jako námitky. Když jsem se nad touto taktikou, na kterou se mne mimochodem občas ptáte i na školeních, zamýšlel, rozhodl jsem se, že by bylo dobré se o tom rozepsat trochu více.  V prvé řadě je nutné si říci, že rozporování zadávacích podmínek je zcela legitimní. Zadavatelé mohou být naštvaní a mít pocit, že jim zakázku sabotujete, ale pokud jim jde opravdu o zadání zakázky v souladu se zákonem, vždy se nad případnými dotazy zamyslí a můžete jim takto pomoci odhalit chybu v zadání, která třeba ani nebyla úmyslná.  Jde však o to, jakou metodu zvolit. Pokud se bavíme o žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, musí mít dodavatel vždy na paměti, k čemu tento institut slouží. Tedy k vysvětlení zadávací dokumentace. K

ÚOHS prohrál další velkou bitvu před krajským soudem

Konec dubna nebyl pro ÚOHS vůbec veselým obdobím. Zatím co se celá země probouzela z nouzových opatření, úřad prohrál další z velkých právních bitev před Krajským soudem v Brně. Soud totiž zrušil rozhodnutí úřadu, kterým byla zadavateli udělena pokuta za nedoručení dokumentace o zadávacím řízení v originální podobě. Pod stůl tak padá celá koncepce a konstantní rozhodovací praxe úřadu k doručování dokumentace o zadávacím řízení a po fiasku s podpisy rozkladů je to další velká prohra ÚOHS ve vztahu k právní úpravě procesních pravidel řízení. Co se stalo? A proč se to stalo? Pojďme se na celou věc podívat.  Jak to v právu veřejných zakázek bývá, vše začalo novým zákonem. Ten přišel s velkou koncepční změnou procesních pravidel řízení před ÚOHS. Za účelem zrychlení celého přezkumu zavedl velmi přísnou koncentraci řízení – tedy navrhovatel musel v návrhu předložit všechny důkazy a uvést všechna tvrzení a zadavatel musel v krátké lhůtě zaslat celou dokumentaci. Jednoduché a srozumitelné