Přeskočit na hlavní obsah

Trable s bankovní zárukou

Skoro by se chtělo říct, že bankovní záruky jsou jednoznačně vyřešená věc. Ale vůbec ne. V poslední době jsem se setkal hned se dvěma problémy, které tento institut nese. Jeden u dodavatele, jeden u zadavatele.

První a neustále se vracející chyba dodavatelů je vkládání elektronické bankovní záruky do nabídky v kopii. Pokud se ptáte, jak se to může stát, stane se to tak, že osoba, která nabídku podává, si ji nejprve připraví v listinné podobě (jako by se podávala nabídka listinná) a potom ji naskenuje. I s vytisknutou bankovní zárukou. Jestli jsou na vině hloupé požadavky zadavatele, nebo zkostnatělost dodavatele, je jedno. Děje se to více, než si myslíte.

Zákonná úprava jistoty v § 41 ZZVZ bohužel nedržela krok s elektronickou dobou, proto nám ustanovení § 41 odst. 4 písm. b) ZZVZ říká, že účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v odstavci 8 jistotu, jde-li o bankovní záruku. Bez ohledu na skutečnost, že u elektronické bankovní záruky již není originál dokumenty (i v elektronické formě v podstatě nazvaný jako listina) tolik důležitý, jako tomu bylo v případě vystavení bankovní záruky formou papírové listiny, nemá dle mého názoru zadavatel jinou možnost, než dodavatele v tomto případě vyloučit. Je to hloupé, ale je to tak. Navíc v kontextu toho, že dodavateli v podstatě nic nebrání, aby dokument v originální podobě do nabídky předložil. Paradoxně se naopak musí snažit, aby tomu tak nebylo.

Podobné hloupé důsledky by se daly jednoduše odstranit novelizací ustanovení o bankovní záruce tak, aby právní úprava odpovídala realitě elektronicky vystavených bankovních záruk. Doufejme, že této příležitosti zákonodárce využije v připravované novele.

Druhý problém s bankovní zárukou je na straně zadavatelů. Občas se setkávám se snahou zadavatelů omezovat a regulovat možnosti poskytnutí jistoty, například proto, že se jim určitá forma nelíbí. Tyto snahy můžeme obecně shrnout jako protiprávní, dodavatelé mají tři možnosti, jak jistotu složit a mohou využít libovolnou z nich.

Dalším stupněm těchto snah je pokus o regulaci způsobu poskytnutí jistoty konkrétní formou. Čas od času je možné u bankovní záruky nalézt podmínky, aby poskytující banka měla sídlo v ČR a další podmínky - zadavatelé zde argumentují, že je vede legitimní zájem na tom, aby se bankovní záruka řídila českým právním řádem.

Tento velmi kontroverzní požadavek před časem přezkoumal ÚOHS a jak se čekalo, nepovažuje ho za souladný se zákonem, což potvrdil i předseda v řízení o rozkladu. Dle úřadu jde o neoprávněnou diskriminaci zadavatel nemůže takto omezovat dodavatele v tom, u kterého bankovního subjektu budou sjednávat svoje bankovní záruky

Celé rozhodnutí předsedy naleznete zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16605.html, relevantní odstavce jsou 65. - 74.

Rozhodnutí prvního stupně nelezete zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16604.html, relevantní odstavce jsou 200. - 217.

Dodavatelé - nevymýšlejte s BZ nic složitého. Jak ji dostanete od banky, tak ji dejte do nabídky.
Zadavatelé - nevymýšlejte s BZ nic složitého. Jak je to v zákoně, tak to umožněte dodavatelům.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Metodika MMR k VZMR - chytrý pomocník a ukázka spolupráce s nevládkami

Jak jsem slíbil, v následujících několika příspěvcích budu upozorňovat na zajímavé novinky, které vám možná unikly, ačkoliv by neměly. A první takovou věcí je aktualizovaná metodika MMR k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  Metodiku najdete zde:  http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim/Metodiky-obecne   Tentokrát se na MMR rozhodli, že k aktualizaci metodiky přizvou i nevládní protikorupční organizace, pro které je právě oblast zakázek mimo režim zákona podstatným tématem. Na aktualizaci se podílely organizace  Econlab z.s. a Oživení o.s., které do finálního textu promítly svou nejlepší praxi. A za tento krok palec nahoru, metodika je jeden z nejlepších dokumentů, jaký pro zakázkáře z dílny MMR vyšel.  Metodika reguluje podstatné parametry zadávání zakázek malého rozsahu, aniž by byla pro zadavatele svazující a kladla na něj

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - má smysl ji dávat místo námitek?

K sepsání dnešního blogu mne inspirovala častá situace, se kterou se v zadávacích řízeních potkávám. Dodavatelé shledají, že v zadávacích podmínkách není něco v pořádku. A rozhodnou se podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, která v podstatě obsahuje argumentaci spíše jako námitky. Když jsem se nad touto taktikou, na kterou se mne mimochodem občas ptáte i na školeních, zamýšlel, rozhodl jsem se, že by bylo dobré se o tom rozepsat trochu více.  V prvé řadě je nutné si říci, že rozporování zadávacích podmínek je zcela legitimní. Zadavatelé mohou být naštvaní a mít pocit, že jim zakázku sabotujete, ale pokud jim jde opravdu o zadání zakázky v souladu se zákonem, vždy se nad případnými dotazy zamyslí a můžete jim takto pomoci odhalit chybu v zadání, která třeba ani nebyla úmyslná.  Jde však o to, jakou metodu zvolit. Pokud se bavíme o žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, musí mít dodavatel vždy na paměti, k čemu tento institut slouží. Tedy k vysvětlení zadávací dokumentace. K

ÚOHS prohrál další velkou bitvu před krajským soudem

Konec dubna nebyl pro ÚOHS vůbec veselým obdobím. Zatím co se celá země probouzela z nouzových opatření, úřad prohrál další z velkých právních bitev před Krajským soudem v Brně. Soud totiž zrušil rozhodnutí úřadu, kterým byla zadavateli udělena pokuta za nedoručení dokumentace o zadávacím řízení v originální podobě. Pod stůl tak padá celá koncepce a konstantní rozhodovací praxe úřadu k doručování dokumentace o zadávacím řízení a po fiasku s podpisy rozkladů je to další velká prohra ÚOHS ve vztahu k právní úpravě procesních pravidel řízení. Co se stalo? A proč se to stalo? Pojďme se na celou věc podívat.  Jak to v právu veřejných zakázek bývá, vše začalo novým zákonem. Ten přišel s velkou koncepční změnou procesních pravidel řízení před ÚOHS. Za účelem zrychlení celého přezkumu zavedl velmi přísnou koncentraci řízení – tedy navrhovatel musel v návrhu předložit všechny důkazy a uvést všechna tvrzení a zadavatel musel v krátké lhůtě zaslat celou dokumentaci. Jednoduché a srozumitelné